ประกาศ! ปฐมนิเทศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ป.ตรี รหัส 60 - 61

November 22, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61 โดยกำหนดการมีดังนี้
 
                     1) ปฐมนิเทศ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่)
                     2) สอบ ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
             - ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620 
             - Website: clas.yru.ac.th