ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

November 27, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) รหัส 59 - 61 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ
คลิกเพื่อดูคู่มือการเรียน 

ข้อควรปฏิบัติ
    - ผู้สอบต้องเข้าเรียนบทเรียนระดับ B1.1 ผ่านระบบ YRU e-Training อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะมีสิทธิ์สอบ
    - นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
    - นักศึกษาต้องนำหูฟังและบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ
    - ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ หากพบการทุจริต ต้องยุติการสอบทันที
    - ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299620