จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ป.ตรี รหัส 60

December 22, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            ศูนย์ภาษาฯ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธ.ค. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สามารถดูผลการสอบได้ที่ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป