ปฐมนิเทศ การทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ป.ตรี รหัส 60-61

December 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                บ่ายวันนี้ (26 ธ.ค. 61) #ศภอ. จัดปฐมนิเทศเรื่องการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61 เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ YRU e-Training โดยการทดสอบฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

*ข้อมูลเพิ่มเติม*
1. ลงทะเบียนสอบ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2562 (แนะนำให้ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์)

2. เข้าเรียนออนไลน์ "อัตลักษณ์ภาษามลายู (2561)" ผ่านทาง etraining.yru.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

3. คลิกเพื่อดูคู่มือการเข้าเรียน https://goo.gl/xHCbWm

4. ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจ #ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา