ประกาศ! ลงทะเบียนสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู ป.ตรี รหัส 60-61

December 26, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศ! ลงทะเบียนสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61

                            - สอบ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                            - ลงทะเบียนสอบ eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2562 (แนะนำให้ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์)

                            - เข้าเรียนออนไลน์ "อัตลักษณ์ภาษามลายู (2561)" ผ่านทาง etraining.yru.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

                            - คู่มือการเข้าเรียน : https://goo.gl/xHCbWm

           ติดตามการประกาศรายชื่อและตารางสอบที่เพจ #ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา