ประกาศรายชื่อนศ.ที่มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู

January 14, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

   

  ศูนย์ภาษาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (รหัส 60- 61) ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

คลิกเพื่อดูตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบ 

 

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ 

- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

- นักศึกษาต้องนำหูฟังและบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย

- ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ

- ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299620

 

#YRU #CLAS #ทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู #ป.ตรี #รหัส60 #รหัส61