ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขอประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาโท 

ที่ได้ทำการสอบเมื่อ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด