ศภอ.จัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 คณะครุศาสตร์

โดยมีนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านโครงการครูคืนถิ่น โดยทำการสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ