รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ

4 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ทาง ศภอ.จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม speexx

โดยทางศภอ.จะจัดอบรมในวันพุธที่ 27 ก.พ. 2562 ณ ห้อง Self - Access Center (SAC)

กิจกรรมนี้รับจำนวน 70 ที่นั่งเท่านั้น 

โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนที่    https://1th.me/0wmc

และทางศภอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผ่านหน้าเพจ ในวันที่ 25 ก.พ 2562