กิจกรรมอบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการเขียนRESUME

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 13.00-16.30 ทาง ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการเขียน RESUME โดยมีนางสาวนิปัทมา การะมีแน นักวิชาการศูนย์ภาษาฯเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้การวิธีการเขียน RESUME เป็นภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับและภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Canva)

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องมังกิส อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา