ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

26 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ คลิ๊ก https://1th.me/T4dU