ปฐมนิเทศและลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59-62

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.จะจัดการปฐมนิเทศและลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59-62

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนมาด้วย