ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 1

October 8, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรหัส 59 - 62 ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลสอบระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1  https://bit.ly/2LTrQNF

ผลสอบระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 https://bit.ly/2OvETGK