รับสมัครอบรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการพระราโชบาย ปี 2563 (ค่าย 1)

24 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการพระราโชบาย ปี 2563 (ค่าย 1) ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2562 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์(สายครู) รหัส 59, 60, 61 และ 62 นักศึกษาหลักสูตรทั่วไป รหัส 60, 61 และ 62 สามารถลงทะเบียนได้ในระบบออนไลน์