รับสมัครติวหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR เพื่อสอบ TOEFL ITP

24 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รหัส 58)  และนักศึกษาหลักสูตรทั่วไปชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2562 สมัครได้ในระบบออนไลน์