ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรม YRU-English Camp 2020 (ค่าย 2)

12 กุมภาพันธ์ 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ YRU-English Camp 2020 ค่าย 2 วันที่ 15– 16 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม (หยาง ถาว) 23-301 และห้องประชุม (นัง กา) 23-303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เริ่มลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น. นะคะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด