ประกาศตารางการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทุกคณะ

14 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทุกคณะ ในวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด