นักเรียนโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 สิงหาคม 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้กำหนดศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีครู จำนวน 5 คน นักเรียน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากศึกษาดูงานมาใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน