การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ Yala Rajabhat University Massive Open Online Courses : YRU MOOC สำหรับนักศึกษารหัส 63

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 63 ขอให้นักศึกษาสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบYala Rajabhat University Massive Open Online Courses : YRU MOOC ก่อนเข้าไปเรียนระบบออนไลน์นะคะ สามารถดูตัวอย่างการเข้าระบบได้ตามเอกสารแนบไว้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด