ประกาศรายชื่อพร้อมตารางห้องสอบ CEFR (Pre-test) สำหรับนักศึกษารหัส 59-60 ในวันที่ 25 กันยายน 2563

24 กันยายน 2563 (ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 59-60 กำหนดสอบ CEFR (Pre-test) เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 คณะฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

*หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา เตรียมบัตรนักศึกษา และเตรียมหูฟังด้วยนะคะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด