กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Essential English for Thailand Future”

10 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “Essential English for Thailand Future” โดย Dr. Janchai Yingprayoและ Dr. Dee Jean ONG เป็นผู้บรรยาย

ณ ห้อง SAC เวลา 13.00 - 16.00 น. ชั้น7 ตึกไอที

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา