ศภอ. เข้าชมการนำเสนอการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (YRU-SET)

16 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 10 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา โดยมีรศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้อำนวยการ ศภอ. และ ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมชมการนำเสนอการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ (YRU-SET) โดยมีนายธนภัทร นาคิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำเสนอ โดยบทเรียนออนไลน์ (YRU-SET) จะเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ mooc.yru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป