ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป รหัส 62-63

11 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป รอบที่ 1-2 สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยี
ดูรอบ/วันที่ให้แน่ชัดก่อนเข้าสอบ
นำดินสอ 2B /ยางลบ และบัตรนักศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รอบที่ 1 https://shorturl.asia/c4Lve
รอบที่ 2 https://shorturl.asia/yzCwL