ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู YRU-MEST ครั้งที่ 2

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST) ครั้งที่ 2 สอบวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. **การสอบมี 2 ช่วงเวลานะคะ**
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://shorturl.asia/fFyUl
อย่าลืมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วยนะคะ