ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตามโครงการพระราโชบาย 2564

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศภอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตามโครงการพระราโชบาย 2564
ขอให้นศ.อ่านรายละเอียดเงื่อนไขกำหนดการอย่างละเอียด
ประกาศจาก ศภอ. https://shorturl.asia/ucf1U
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม https://shorturl.asia/m43Cg
กำหนดการเงื่อนไขและคู่มือการเข้าระบบ https://shorturl.asia/yI6BC
ตารางการอบรม https://shorturl.asia/waXQu
** 200 คน แรกที่คะแนนการสอบ Post Test ดีที่สุดจะได้มีสิทธิ์ไปสอบTOEIC ฟรี!!!