ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST) ครั้งที่ 3

2 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู (YRU-MEST) ครั้งที่ 3 (รอบสุดท้าย)
สอบวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. **การสอบมี 2 ช่วงเวลานะคะ**
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://shorturl.asia/619h3
อย่าลืมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วยนะคะ
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบอย่างละเอียดก่อนเข้าสอบ