เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาหารือเรื่องการช่วยเหลือการแปลเอกสาร

5 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ
เพื่อหารือเรื่องการช่วยเหลือการแปลเอกสารผลการศึกษาจากต่างประเทศในการช่วยเหลือนักเรียนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น6 อาคารไอที