ประกาศจาก ศภอ. ขอเปลี่ยนแปลงลิงค์การเข้าทดสอบระบบการสอบ Pre-test

26 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจาก ศภอ. ขอเปลี่ยนแปลงลิงค์การเข้าทดสอบระบบการสอบ Pre-test โดยให้นักศึกษาเข้าระบบตามลิงค์นี้
https://engknowhow.com/system/ ตามวันและเวลาเดิม (วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 -20.00 น.)
ถ้าเข้าก่อนถึงเวลา จะยังไม่เห็นข้อสอบนะคะ ให้เข้าใหม่เมื่อถึงเวลา หรือกด รีเฟรช
หากนศ.พบเจอปัญหาอะไร ให้แคปหน้าจอ หรือแจ้งปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยนะคะ