เข้าทดสอบระบบการสอบ Pre-Test บนเว็บไซต์ของสถาบันอิงลิชโนฮาว

26 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจาก ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น. และ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าทดสอบระบบการสอบ Pre-Test บนเว็บไซต์ของสถาบันอิงลิชโนฮาว
ตามลิ้งค์นี้ https://engknowhow.com
**ทุกท่านต้องเข้าทดสอบระบบทั้ง 2 วัน**
โดยใช้ Username และ Password ที่กำหนดไว้ตอนลงทะเบียน
Username : Email
Password : ที่กำหนดไว้ตอนลงทะเบียน
**ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้าทดสอบระบบ Pre-Test**
**หากเข้าระบบก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่เห็นข้อสอบ ให้เข้าใหม่หรือกด Refresh**
วัตถุประสงค์ของการเข้าทดสอบระบบ
1. เพื่อทดสอบว่าทุกท่านสามารถเข้าระบบและทำข้อสอบได้หรือไม่
2. ข้อสอบที่ใช้เป็นเพียงข้อสอบเทส ซึ่งคำถามและคำตอบอาจไม่ตรงกัน
3. ต้องทดลองกดฟังไฟล์เสียงและกดตอบ (ไฟล์เสียงและข้อสอบอาจไม่ตรงกัน) เพื่อทดสอบว่าได้ยินไฟล์เสียงหรือไม่
4. ต้องทำข้อสอบเทสทุกข้อ
5. ข้อสุดท้ายเป็นการทดสอบการตอบแบบอัดเสียง ให้ท่านตอบคำถามโดยการอัดเสียงกลับ (วิธีอัดเสียงตอบดูได้จากคู่มือการใช้งาน)