ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 -2 ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

31 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้ดำเนินการจัดทดสอบครั้งที่ 1 – 2 ในรอบเดือนสิงหาคม (สอบวันอาทิตย์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ครั้งที่ 1 – 2

ผลการสอบ  http://shorturl.asia/AOgXq

ประกาศจาก ศภอ. http://shorturl.asia/5Rrax