ประกาศสอบภาษาอังกฤษ (รอบสอบซ่อมครั้งที่ 1)

1 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคนไหนที่มีปัญหาระหว่างการสอบ ขาดสอบ หรือทำข้อสอบไม่สำเร็จเนื่องจากปัญหาอินเทอเน็ต สามารถตรวจสอบรายชื่อโดย ศภอ.จะดำเนินการเปิดระบบการสอบอีกครั้งในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 15.00 น. **2 วันเท่านั้น ** โดยผลการสอบที่ได้จะนำไปรวมและประกาศพร้อมกันในรอบเดือน กันยายน นี้

รายชื่อ http://shorturl.asia/9l27T