ประกาศผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 -6 ประจำเดือนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งกำหนดจัดสอบทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยใช้โปรแกรมการสอบออนไลน์  (Speexx) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19

บัดนี้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้ดำเนินการจัดทดสอบครั้งที่ 3 – 6 ในรอบเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศผลสอบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx)
ประกาศผลการสอบ http://shorturl.asia/QR9kz

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด