ยืนยันการเข้าร่วมการสอบ TOEIC ในโครงการพระราโชบาย

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดภาษาอังกฤษ (TOEIC) ในโครงการพระราโชบาย 2564 ศภอ.กำลังจะดำเนินการนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปสอบ ณ สนามสอบอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2564 ‼‼
สำหรับนศ.ที่ไม่ประสงค์จะสอบไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์ต้องการเข้าสอบตรวจสอบและเตรียมข้อมูลของตนเองดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ตามไฟล์แนบ (ดูลำดับให้ชัดเจนเพื่อนำไปตั้งชื่อไฟล์ในข้อ 2) https://zhort.link/n7r
2. ศึกษาเงื่อนไขระเบียบการสอบให้ชัดเจน (สำหรับ นศ.ฟรีทุกรายการ) https://zhort.link/nG1
2. เตรียมไฟล์ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (แสกนไฟล์เป็น pdf โดยตั้งชื่อรูปเป็น "ลำดับในใบรายชื่อ และชื่อสกุลภาษาอังกฤษ" เช่น "01.CHONTICHA BOONSAKAN")
3. กรอกข้อมูล (google sheet) ให้ถูกต้องและครบถ้วน https://zhort.link/n8f
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พ.ย 64 เท่านั้น ‼‼
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 073-299620 ในวันและเวลาราชการ