กิจกรรมเชิงรุกด้านภาษาอังกฤษ

9 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นนี้ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ได้พูดคุยเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านภาษาอังกฤษ กับวิทยากร  Mr.Philipp Christoph HAAS กิจกรรม  Converational English Online Course