บุคลากร

ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
(รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073299620 ()

อีเมล์ : preecha@yru.ac.th


ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
(หัวหน้างานด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : Khaleeyoh.j@yru.ac.th


อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
(หัวหน้างานอาเซียนศึกษาและภาษามลายู)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : aleemasae@gmail.com


นางสาวนิปัทมา การะมีแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : nipattama.c@yru.ac.th


ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : warin.s@yru.ac.th