บุคลากร

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
(รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073299620 ()

อีเมล์ : kloleeyoh.j@yru.ac.th


อาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ
(หัวหน้างานด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : sunaisah.d@yru.ac.th


อาจารย์อ.ดร.พารีดา หะยีเตะ
(หัวหน้างานอาเซียนศึกษาและภาษามลายู)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : pareeda.h@yru.ac.th


นางสาวนิปัทมา การะมีแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299620 ()

อีเมล์ : nipattama.c@yru.ac.th


อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : nurhuda.s@yru.ac.th


นางสาวนูรฮูดา มายิ
(เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299620 ()

อีเมล์ : nurhuda.may@yru.ac.th