กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพิ่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้มาตรฐานระดับ CEFR

7 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เสร็จสิ้นลงไปแล้วกับกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพิ่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้มาตรฐานระดับ CEFR โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 752 คน ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมนี้ นักศึกษาทั้งหมดจะต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยระบบออนไลน์ e-gifted (Post - test) ซึ่งศภอ.จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.30 น.