กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพิ่อเตรียมตัวสอบวัดความรู้มาตรฐานระดับ CEFR

18 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ประกาศจาก ศภอ. ตอนนี้เรามาถึง Step ที่ 5 คือการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Speexx (online) สำหรับกิจกรรมวัดความรู้สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในกิจกรรมที่ 4 การสอบรอบ post-test มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสิ้น 256 คน โดยศูนย์ภาษาฯจะเปิดระบบสอบออนไลน์ Speexx ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ - 12 มี.ค 65
ส่วนนักศึกษาที่พลาดการสอบรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่าได้ทำเต็มที่แล้ว และการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีผลต่อการจบการศึกษาแต่อย่างใดค่ะ
วิธีการเข้าสอบ เริ่มสอบเวลา 09.30 -15.00 น.
1. ค้นหา Username & Password Speexx ได้ที่
https://reg.speexx.co.th/yru **ในวันและเวลาที่สอบเท่านั้น**
ระบุข้อมูลค้นหาดังนี้
- รหัสนักศึกษา
- ชื่อ และนามสกุลภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
2. Login เข้าสอบได้ที่ https://portal.speexx.com/login
- ตั้งรหัสผ่านใหม่ เช่น yruตามด้วยรหัสนักศึกษา
- กรอกประวัติส่วนตัว
- ชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษของนศ.
3.สามารถดูขั้นตอนการสอบได้ที่ https://youtu.be/cnwHj5rsE88 หรือศึกษาคู่มือการสอบ shorturl.asia/Hk91T1.
4. เลือกระดับการสอบตามความสามารถตนเอง *แนะนำเลือกระดับเบื้องต้น*
5. เตรียมอุปกรณ์หูฟังและระบบอินเทอเน็ตให้พร้อม
หากมีปัญหาติดต่อ @speexxsupport หรือโทร. 02-581-1222-5 / 081-350-8044 ได้เลยค่ะ
หากระหว่างสอบเกิดไฟดับ สามาถ log in จากสมาร์ทโฟนและสอบต่อไปทันที ไม่ต้องกังวล และหากมีปัญหาจากกรณีดังกล่าวทาง ศภอ.จะไม่อนุญาตให้สอบใหม่