สอบวัดระดับความรู้ YRU-SET สำหรับนักศึกษารหัส 65

20 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 (ออนไซต์) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่ https://shorturl.asia/r3hDf
หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ติดต่อสอบถามโทร 073-299620