ประมวลภาพกิจกรรม ASEAN CULTURAL EXCHANGE ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย Yogyakarta State University, Indonesia

17 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอลีเย๊าะ เจะโด รักษาการหัวหน้างานภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา กล่าวเปิดต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Yogyakarta State University, Indonesia ในกิจกรรม ASEAN CULTURAL EXCHANGE ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย Yogyakarta State University, Indonesia ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย  ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะทีมงานจากศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คณาจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตการผลิต Wayang kulit  การแสดง “Tari Indonesia” สาธิตการเล่นดนตรี Indonesia นิทรรศการมหกรรมอาหารอาเซียนและสาธิตการเพ้นท์กระเป๋าลวดลายอินโดนีเซียและการมัดย้อม ณ ลานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา