ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 – 65 ครั้งที่ 1

25 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 – 65 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบ https://shorturl.asia/Pj3Vw
ประกาศเทียบโอนฯ ป.ตรี https://shorturl.asia/1GRbr
ประกาศเกณฑ์ป.โท https://shorturl.asia/8kKch