ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบYRU-SET สำหรับนศ.กศ.บป.และบัณฑิตศึกษา

1 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 - 65

โดยจะดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 และ 3 โดยใช้ข้อสอบ YRU – SET ผ่านระบบออนไลน์ e-training ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์ลงทะเบียนสอบ ⏩https://shorturl.asia/QkIxe

จำกัดรอบละ 70 ที่นั่งเท่านั้น

ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะ