ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบYRU-SET ภาคปกติครั้งที่ 2

1 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษYRU-SET เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63 - 65 โดยจะดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 และ 3 โดยใช้ข้อสอบ YRU – SET ผ่านระบบออนไลน์ e-training ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ลิงค์ลงทะเบียนสอบ https://shorturl.asia/6Prz4
**จำกัดรอบละ 54 ที่นั่งเท่านั้น **
‼️ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะ‼️