ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป.และระดับบัณฑิตศึกษา

7 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศภอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป.และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ศภอ. https://shorturl.asia/tIl4x
ประกาศรายชื่อ https://shorturl.asia/hz1Pl