ประกาศผลการสอบYRU-SET ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและกศ.บป

4 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศุนย์ภาษาและอาเซียน
ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และภาคกศ.บป. ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบ   https://shorturl.asia/iZrIH