ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบ YRU-SET นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ครั้งที่ 5

10 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เปิดลงทะเบีียนสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 - 64 ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 5