ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบYRU-SET ครั้งที่ 5 ระดับบัณฑิตศึกษาและกศ.บป.

12 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายชื่อ https://shorturl.asia/ZgHi5