ประกาศผลสอบYRU-SET ครั้งที่ 5

17 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศศุนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และภาคกศ.บป. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบ  https://shorturl.asia/XUvN0

The Language Center Registration for the examination will be opened for students in the level of degree and Graduate Studies For the 5th times on Sunday, October 15, 2022 at 10:00 a.m. onwards.