ประกาศผลการสอบYRU-SET สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

25 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศศุนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ครั้งที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2565
https://shorturl.asia/EMWef