ศภอ.ประกาศลงทะเบียนสอบYRU-SETทุกระดับปีการศึกษา2/2565

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษYRU-SET ประจำปีการศึกษา 2/2565 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ รหัส 62 - 65
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าลืมอ่านเงื่อนไขการสอบด้วยนะคะ
1 รหัสลงได้คนละ 1 รอบเท่านั้น
หากลงทะเบียนไม่ได้แสดงว่าที่นั่งเต็มแล้ว
ระดับปริญญาตรีภาคปกติและเทียบโอนรหัส 63 - 65 https://shorturl.asia/MbIk2
ระดับปริญญาตรีรหัส 62 https://shorturl.asia/h7b4O
ระดับปริญญาตรีภาคกศ.บป.และระดับบัณฑิตศึกษา https://shorturl.asia/BuJ9v