ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับกศ.บป.และปริญญาตรีกศ.บป. ครั้งที่ 1

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบYRU-SET ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคกศ.บป.และบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อ https://shorturl.asia/UrsMG
ตรวจสอบเวลาการสอบให้ชัดเจน